Urtizon Complex (homeopath. geneesmiddel)

Urtizon Complex Globuli

Urtizon Complex korrels (homeopathsich geneesmiddel)
Indicatie: Homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathsiche geneeswijze.

Samenstelling Urtizon Complex: per 100 gram globuli:
Apis mellifica 3CH (0,111g)
Calcarea carbonica 3CH (0,111g)
Glandula suprarenalis suis 4CH (0,111g)
Histaminum muriaticum 9CH (0,111g)
Ledum palustre (0,111g)
Mezereum (0,111g)
Natrium muriaticum (0,111g)
Sulphur (0,111g)
Urtica urens (0,111g)
Hulpstof: saccharose

Dosering en wijze van toediening Urtizon Complex:
Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 3 maal daags 1-2 globuli. Zonodig 4 maal daags 3 tot 4 globuli. De globuli bij voorkeur in de mond uiteen laten vallen, even in de mond houden en daarna doorslikken. Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt, of wanneer de klachten terugkeren dient een arts te worden geraadpleegd.

Contra-indicaties: Geen.
Speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij gebruik: Geen.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie: Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Zwangerschap en lactatie: Voor zover bekend kan dit homeopathisch geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Effecten op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken Voor zover bekend beïnvloedt dit homeopathisch middel de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet. Bijwerkingen: Er zijn geen bijwerkingen bekend.
Volgens de homeopathie is het effect gerelateerd aan de verdunningsgraad en niet zozeer aan de dosering.
Wanneer men een dubbele dosis inneemt zal het effect niet sterker zijn en zijn er geen bijwerkingen te verwachten. RVH 82098

 

Urtizon Complex is verkrijgbaar bij Gezondheidswebwinkel